تصاویری از نسخه جدید تبلت Kindle

آمازون بزرگترین خرده فروشی آنلاین در جهان باری دیگر تبلت خود را بازطراحی میکند.Kindle جدید دارای طراحی بدنه ای بسیار جالب می باشد و دیگر نام Kindle بر پشت آن حک نشده بلکه نام خود آمازون بر پشت آن نقش بسته و کلید های فیزیکی نیز بر لبه های پشتی قرار گرفته اند