تلفن ناشناخته HTC واقعیست و بزودی معرفی میشود

اگر خاطرتان باشد چندی پیش عکس هایی از یک تلفن منتسب با HTC لو رفته بود که بسیار نازک بودحال مشخص شده است که این تلفن با اسم رمز Zara قرار است به همراه پرچمدار جدید HTC یعنی One Max معرفی شود و احتماا با نام Desire 601 هم عرضه خواهد شد