اسکرین شات های از نسخه ی جدید Whatsapp ; قابلیت تماس صوتی برای کیت کتی ها

اسکرین شات هایی به دست ما رسیده است که طبق منبع ، این اسکرین شات ها از نسخه ی جدید برنامه ی Whatsapp می باشد و اما یک خبر خوب برای طرفداران این برنامه ; قابلیت تماس صوتی که زمان طولانی است منتظر آن بودید بالاخره به این برنامه اضافه شده است .