آپدیت جدید لاین به شما اجازه ادد کردن دوستان از شماره موبایلشان را می‌دهد

اگر شما جزء کسانی هستید که می‌توانید شماره موبایل سه نفر یا بیشتر را حفظ کنید؛ شاید از ویژگی جدید LINE که در بروزرسانی جدید خود به آن اضافه می‌شود؛ خوشتان بیاید. با اندرویدکده همراه باشید.