سهم اندروید در بازار آمریکا ۰٫۸- درصد کاهش یافت!

موسسه comscore دیروز گزارش جدید خود از سهم سیستم عامل ها در بازار تلفن های هوشمند آمریکا را منتشر کرد.