نقد های درخواستی کاربران اندرویدکده

درود بر همراهان همیشگی اندرویدکده، با توجه زیاد بودن تعداد بازی ها و ارزش گزاری های متفاوت، همواره بعضی از بازی ها که ارزش نقد دارند از لیست جا می مانند(و یا دیر به لیست نقد ما می رسند!). به همین جهت اگر صلاح می دانید بازی مورد نظر که ارزش نقد و بررسی دارد را در اینجا بیان کنید.