بخوانید که Galaxy Mega چگونه زندگی این مرد را نجات داد!

سامسونگ شاید بخواهد ویژگی دیگری را به مشخصات Galaxy Mega اضافه کند که ممکن یکی از آنها ضد گلوله بودن باشد! یک مرد تایوانی در حال دعوا سر یک کیف پول افتاده سینه اش مورد اصابت گلوله قرار گرفت.ظاهرا شخص شلیک کننده از کارش با آن مرد بیچاره که کیف پول را پیدا کرده بود راضی نبود , زیرا فکر می کرد او دزد است.