آنگاه که Apple به شدت ترول می شود !!!

روز گذشته روز بزرگی برای اپل بود این شرکت پرچم داران جدید خود را در دنیای اسمارت فون ها معرفی کرد اما شرکت های رقیب و غیر رقیب این شرکت و افراد مختلف در توییتر این شرکت را به سختی به باد مسخره گرفتند.