تمسخر Apple iPhone 6 توسط Asus

پس از LG ، Samsung و بسیاری دیگر از شرکت ها ، حالا نوبت به Asus رسیده است تا مشکل خم شدن iPhone 6 را مسخره کند . اگر در مورد این مشکل چیزی نمی دانید باید بگوییم که iPhone 6 یک مشکل بزرگ دارد و آن هم خم شدن راحت آن نسبت به بقیه دستگاه ها است .