مشاهده کنید: شلیک گلوله کالیبر ۵۰ به آیفون ۶ پلاس

شاید شما هم منتظرش بودید... چند سالیست که پس از معرفی پرچمداران مطرح، عده ای شروع به شکنجه این دستگاه های میکنند که البته آیفون ها بیشتر در این تست ها شرکت داده میشوند. یکی از متداول ترین ای شکنجه ها شلیک با اسلحه های مختلف به این پرچمداران است و گروه RatedRR از صاحب نامان این تست هاست. این گروه در جدیدترین ویدیوی خود به آیفون 6 پلاس با گلوله کالیبر 50 شلیک کرده اند.