اینفوگرافیک:حقایقی جالب درباره اینترنت

این دومین اینفوگرافیک سایت اندروید کده است. تا به حال سعی شده که در همه اینفوگرافیک ها مطالب جالب گنجانده شود .امروز هم همینطور است. امروز در این اینفوگرافیک چند حقیقت جالب را درباره اینرنت بازگو خواهیم کرد