آیا گوگل در حال تست اندروید L روی نکسوس ۴ است؟

اگر نسخه پیش نمایش توسعه دهندگان اندروید L تنها برای نکسوس 5 و 7 عرضه شده، به این معنی نیست که دستگاه های قدیمی تر مانند نکسوس 4 به این نسخه آپدیت نخواهند شد. ظاهرا چند کارمند گوگل در حال تست کردن نکسوس 4 با اندروید Lollipops, Lemon Meringue Pie, Lemon Cookies, یا هر چه که با حرف L شروع میشود هستند.